Ogólne Warunki Sprzedaży 

Ogólne Warunki Sprzedaży B2B TEKAEM Grzegorz Engelbrecht
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY DLA UMÓW ZAWIERANYCH Z KONSUMENTAMI Tekaem Grzegorz Engelbrecht
POLITYKA PRYWATNOŚCI w TEKAEM Grzegorz Engelbrecht
REGULAMIN SERWISU TEKAEM Grzegorz Engelbrecht